Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Wystawianie faktur to proces polegający utworzeniu dokumentu  sprzedażowego stwierdzającego dokonanie sprzedaży. Stworzenie dokumentu sprzedażowego, czyli faktury polega na wypisaniu i wydrukowaniu lub utworzeniu go w firmie elektronicznej (np. PDF) oraz dostarczeniu (wysłaniu) do kupującego. Na dzień dzisiejszy proces wystawiania faktur przebiega bardzo prosto, ponieważ został w całości skomputeryzowany. Oznacza to że za pomocą odpowiedniego oprogramowania nie tylko wystawimy fakturę ale również dodamy klienta do bazy danych, zdefiniujemy i przypiszemy termin płatności czy wybierzemy wygląd graficzny (szablon) faktury.

Kto może wystawiać faktury ?

Faktury mogą wystawiać  podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą: osoby prawne, osoby fizyczne wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

Jak wystawiać faktury ?

Najprostszym sposobem jest zakup programu do fakturowania lub wykupienie usługi prowadzenia księgowości z oprogramowaniem w cenie. Oczywiście faktury można wypisywać ręcznie jednak jest to czasochłonne i istnieje duże prawdopodobieństwo pomyłki. Program do wystawiania faktur zadba oto aby na fakturze pojawiły się wszystkie niezbędne informacje:

 • numer faktury
 • dane nabywcy
 • dane sprzedawcy
 • data wystawienie faktury
 • data dokonania sprzedaży
 • cena (podstawa opodatkowania)
 • stawka obowiązującego podatku
 • kwota podatku
 • ilość (np. szt.)
 • kwota należności
 • termin płatności (np. 7 lub 14 dni)
 • sposób płatności (np. przelew)
 • Numer konta (jeżeli płatność jest przelewem)
 • Faktura powinna mieć miejsce na podpis i pieczątkę

Należy pamiętać, że wystawiamy faktury w co najmniej dwóch egzemplarzach, jeżeli wystawiającym jesteśmy my jako firma to oryginał faktury otrzymuje nasz klient natomiast kopia zostawiamy sobie. Natomiast jeżeli jesteśmy klientem to otrzymujemy wyłącznie oryginały faktur od swoich kontrahentów.

 Wystawianie faktur korygujących i korekt

Korektę  lub fakturę korygującą wystawiamy w momencie gdy np. po wystawieniu właściwej faktury dokonano zwrotu towaru, zwrotu zaliczek lub zadatków podlegających opodatkowaniu, udzielono rabatów lub stwierdzono błędy formalne (np. błąd w nazwie odbiorcy, błędy w stawce lub opodatkowaniu). Faktura korygująca musi zawierać napis „korekta” lub „faktura korygująca”, przyczynę jej wystawienia oraz poprawione dane.

Jak wybrać program do wystawiania faktur ?

Dowolność i przekrój cenowy oprogramowania do wystawiania faktur jest bardzo duży. Najlepiej sprawdzają się nieskomplikowane aplikacje z przyjaznym interfejsem i dużymi możliwościami konfiguracji w odniesieniu prowadzonej działalności. Właśnie takie oprogramowanie otrzymujecie Państwo w cenie usługi prowadzenia księgowości w biurze rachunkowym Petra.

Aktualności

Księgowość on-line

do 30 dokumentów księgowych

10,00 Zobacz szczegóły


Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl