Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Jedną z najbardziej problematycznych sytuacji  przy wprowadzaniu dokumentów kosztowych w książce przychodów i rozchodów może być podjęcie decyzji, w jaki sposób zaksięgować zdarzenie gospodarcze związane z samochodem.

Wspomniana trudność wynika głównie z faktu, iż w zależności od rodzaju pojazdu oraz jego funkcji w przedsiębiorstwie koszty z nim związane będą księgowane w inny sposób. Jednak w Petra24.pl problem ten nie istnieje, gdyż właściwe wprowadzenie danych pojazdu do programu zapewnia poprawne przypisywanie dokumentów księgowych, z nim związanych, a następnie poprawne ich księgowanie.

Aby wprowadzić do systemu nowy pojazd należy wybrać na pulpicie głównym ikonę Samochody lub Katalogi-> Samochody w menu głównym.

Po użyciu przycisku Dodaj wyświetla się okno, na którym wybieramy rodzaj pojazdu, jaki  wprowadzamy  do  ewidencji.

Następnie, na oknie Samochody, Pojazdy wprowadzamy podstawowe parametry pojazdu. W razie wątpliwości pomocą służą komentarze i opisy z PSP, które wyświatlają się po kliknięciu w ikonkę (i).

Z księgowego punktu widzenia wyjątkowo istotne jest określenie podstawy do rozliczania kosztów pojazdu w firmie. Po kliknięciu (strzałka) w polu Własność wyświetlają się cztery możliwe opcje, z których należy wybrać właściwą dla danego pojazdu:


W przypadku wprowadzania samochodu osobowego wziętego w leasing należy zwrócić uwagę na pole  VAT uprzednio odliczony. Z względu na limit przysługujący do odliczenia kwoty VAT od samochodu wziętego w leasing, należy w tym wierszu wpisać sumę kwot odpisów VAT, które zostały już dokonane. Pozostały limit będzie księgowany w trakcie wprowadzania operacji "rata leasingowa".


W przypadku, gdy pojazd jest użyczany na potrzeby firmy przez jej właściciela należywpisać imię I nazwisko właściciela we wskazanym do tego polu, a następnie, po zapisaniu danych pojazdu, wydrukować stosowne oświadczenie, które znajduje się pod przyciskiem Drukuj.

Kliknięcie przycisku Zapisz po uzupełnieniu danych skutkuje zapisaniem ich do systemu, a do wprowadzania zmian w parametrach pojazdu służy przycisk Popraw.

UWAGA! Czynności są niezbędne do właściwego naliczania amortyzacji:

1. Dodaj wprowadzony pojazd do ewidencji środków trwałych poprzez drzewo zdarzeń gospodarczych,
np. na podstawie faktury zakupu lub umowy.
2. Uzupełnij dane w Rejestrze Środków Trwałych, który znajduje się w górnym menu.

Amortyzacja zostanie naliczona przy wygenerowaniu zamknięcia miesiąca.Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl