Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Po uruchomieniu programu Petra24.pl wyświetlają się ikony z głównymi opcjami systemu oraz menu główne zawierające wszystkie dostępne dla użytkownika opcje.

Ikony głównych opcji oraz pozycje w menu głównym mogą różnić się, w zależności od wybranych przez użytkownika modułów lub systemu, na którym pracuje. W przypadku rozbudowanych wersji systemu w menu głównym możemy zmienić zestaw menu. Mogą być one dostosowane do użytkowników lub zwierać różne zestawy pogrupowane np. tematycznie. Jeżeli taka możliwość występuje w używanej wersji oprogramowania, wraz ze zmianą zestawu menu może również zmienić pulpit z głównymi ikonami.
Poniższy ekran zawiera przykładowy widok okna głównego.

Do głównych opcji programu można się dostać poprzez kliknięcie w wybraną ikonę LKM lub poruszać się za pomocą strzałek i wybrać obramowaną ikonę za pomocą klawisza ENTER. Po wybraniu ikony pojawi się okno zawierające dane oraz zakładka z tytułem opcji. W powyższym przykładzie widać zakładkę „Kontrahenci”.

Każda uruchamiana opcja pokazywana jest na odpowiednio zatytułowanej zakładce.
UWAGA! Otwierając kolejne opcje nie trzeba zamykać wcześniej otwartych. Przechodzenie pomiędzy otwartymi opcjami odbywa się poprzez kliknięcie bezpośrednio na żądaną zakładkę LKM. Zamykanie zakładki następuje przez kliknięcie LKM w znak X na wybranej zakładce. W ten sposób pracy w systemie umożliwia wygodną pracę na kilku zbiorach danych w tym samym czasie.

W każdym momencie można powrócić na pulpit z głównymi ikonami systemu poprzez kliknięcie LKM w ikonę znajdującą się w linii zakładek przy lewym boku okna.

Po kliknięciu PKM na wybranej zakładce pojawi się podręczne menu, z którego można w szybki sposób:

  • otworzyć aktualnie wyświetlane okno systemu w nowym oknie,
  • zamknąć wybraną zakładkę,
  • zamknąć wszystkie inne zakładki niż wybrana,
  • zamknąć wszystkie zakładki.


 

Otwarcie nowego okna umożliwia porównanie zbiorów danych z kilku okien jednocześnie. Opcja może być szczególnie przydatna przy analizowaniu danych z różnych źródeł. Możliwe jest też zastosowanie różnych filtrów w oknach, np. obroty za lipiec i obroty za sierpień. Na wszystkich otwartych oknach możemy pracować jednocześnie, zakładając różne filtry, sortując w inny sposób oraz edytując dane.Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl