Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Wprowadzanie i modyfikacja danych w Petra24.pl odbywa się przez okna edycyjne. Pojawiające się na nich pola są w pełni adekwatne do dokumentu, który chcemy wprowadzić, lub czynnkości, którą chcemy dokonać.

Okna edycyjne pojawiają się najczęściej, kiedy chcemy zmodyfikować dane przeglądane w tabeli. Okna edycyjne zawierają pola, w które możemy wprowadzić poszczególne dane – najczęściej za pomocą klawiatury lub innych mechanizmów wyboru.

Po prawej stronie każdego pola znajduje się ikonka Podręcznego Systemu Pomocy - PSP. Po kliknięciu na niej pojawi się w formie dymka dokładny opis pola, którego ikona dotyczy. Dzięki temu najbardziej potrzebne informacje znajdują się pod ręką i nie trzeba ich szukać w instrukcji.

Podczas wprowadzania danych pomiędzy polami zaleca się poruszanie klawiszem TAB. Poruszanie za pomocą klawiatury pozwala na szybsze wprowadzanie danych niż za pomocą myszki. Do poruszania się pomiędzy polami można też używać klawisza ENTER. Różnica pomiędzy tymi klawiszami polega na tym, że na polach, które umożliwiają wprowadzenie danych za pomocą dodatkowych mechanizmów klawisz ENTER pokazuje formę z wyborem danych, np. pole data – kalendarz, pole katalogu – spis pozycji do wyboru. W celu cofnięcia się do poprzedniego pola należy wcisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT, a następnie klawisz TAB lub ENTER.

Aktualnie wybrane pole - to, do którego zamierzamy wprowadzać dane z klawiatury, jest zaznaczone poprzez pogrubienie czcionki jego opisu oraz jego obwódki.

W dolnej części okna edycyjnego znajdują się dwa klawisze – Zapisz i Anuluj. W całym systemie przyjęto, że akceptacja zaznaczana jest kolorem fioletowy, natomiast wycofanie się kolorem żółtym. Anulowania zmian można dokonać wciskając na klawiaturze klawisz ESC. W przypadku, gdy naciśniemy klawisz Zapisz, a dane są wypełnione nieprawidłowo system wyświetli odpowiednie informacje, a błędne pola zostaną oznaczone kolorem czerwonym i pozostaną takie do czasu wprowadzenia prawidłowej wartości.

Podczas edycji danych można zmienić rozmiary okna edycyjnego np., gdy brakuje miejsca na wyświetlenie większej ilości danych. Wystarczy „złapać” myszką za krawędź okna i trzymając LKM poruszać myszką, rozciągając okno. Tak ustawione rozmiary okna zostaną zapamiętane.


Na oknie edycyjnym występują różne typy danych i pól do ich wprowadzania. Różne są także sposoby ich wpełniania. Poniżej opisane zostały pola tekstoer, wyboru z katalogu, logiczne oraz wyboru daty i miesiąca.

Pole tekstowe
W programie występują dwa typy pól tekstowych: pozwalające wypełnić jedną linię lub wiele linii tekstu. Większość pól tekstowych, również jednolinijkowych, nie ma ograniczeń co do długości wprowadzonego tekstu. Szczególnym typem pola tekstowego są pola określonego formatu, np. konto bankowe lub NIP.

Pole wyboru wartości z katalogu
Pole takie umożliwia wybranie wartości z katalogu (spisu) danych np. z tabeli kontrahentów. Wyboru możemy dokonać na kilka różnych sposobów. Najprostszym sposobem jest rozpoczęcie wprowadzania wartości z klawiatury. Działa tutaj podobny mechanizm jak przy wyszukiwaniu. Pozycje zawierające wprowadzany tekst pojawią się poniżej pola. Możemy je wybrać za pomocą klawiszy strzałek i klawisza ENTER.

Innym sposobem wybrania określonej pozycji jest kliknięcie żółtej ikonki lub wciśnięcie klawisza ENTER. Pokaże się wtedy okno wyboru zawierające tabelę z wybieranymi pozycjami. Żądaną pozycję należy wybrać klawiszem ENTER lub poprzez dwuklik.
Jeżeli w zbiorze danych brakuje żądanej pozycji, np. wprowadzamy dokument dla nowego kontrahenta, wybierając dane za pomocą żółtej ikony katalogu możemy dodać nową pozycję.

Pole logiczne (typu tak/nie)
Pole to pozwala na wprowadzenie wartości, która może mieć tylko dwa stany – zatwierdzony lub niezatwierdzony. Zmiany stanu można dokonać poprzez kliknięcie LKM lub za pomocą klawiszy ENTER lub SPACJA.

Pole wyboru daty
Datę możemy wprowadzić za pomocą klawiatury stosując format RRRR-MM-DD lub za pomocą kalendarza, do którego możemy się dostać po wciśnięciu klawisza ENTER lub LKM w ikonkę po prawej stronie pola.

Po kalendarzu możemy poruszać się za pomocą klawiszy strzałek a wybór potwierdzamy klawiszem ENTER. Przy pomocy myszki możemy także zmieniać miesiące oraz lata poprzez przyciski ze strzałkami w górnej części kalendarza.

Pole wyboru miesiąca
Podobnie jak pole wyboru daty, zachowuje się pole wyboru miesiąca. Stosowane jest wszędzie tam, gdzie wybierany okres dotyczy całego miesiąca, a nie dnia.Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl