Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Tu dowiesz się o technicznych możliwościach programu Petra24.pl - co i gdzie znaleźć,
jak co zrobić, co do czego można wykorzystać, by uławić sobie pracę i oszczędzić czas... Sprawdź i przekonaj się, jak wiele rozwiązań Cię zaskoczy!

W poniższych zakładkach zamieściliśmy opisy mechanizmów poruszania się w programie Petra24.pl oraz narzędzia umożliwiające przegląd i analizę danych według wymagań użytkownika. Są one uniwersalne dla całego systemu, wspólne w większości okien. Dlatego właśnie zastosowaliśmy przykłady dotyczące ogólnych tabel z danymi, np. kontrahenci, dokumenty sprzedaży itp. Sposób użycia opisanych mechanizmów i narzędzi jest niezależny od danych, na których pracuje użytkownik.
 

Wybierz poniżej zagadnienie, które Cię interesuje. Po kliknięciu znajdziesz szczegółowy opis, zastosowanie i przykłady poszczególnych obszarów i funkcji w Petra24.pl

  • Skróty i zwroty - używane we wszystkich opisach skróty i zwroty dotyczące m.in. klawiatury i myszki
  • Pulpit i główne menu - prezentacja, opis elementów i funkcji umieszczonych na główym oknie programu
  • PSP - Podręczny System Pomocy
  • ISW - Inteligentny System Wyszukiwania
  • Okno edycyjne - opis działania okna do wprowadzania i modyfikacji danych, w wyszczególnieniem funkcji różnych pól edycyjnych
  • Funkcje przycisków - opisy akcji wykonywanych na danych z użyciem zastosowanych w programie przycisków
  • Przegląd i analizy - opis narzędzi, m.in. filtrowanie, zaznaczanie, podsumowania, które pozwalają na przyjazne przeglądanie danych wg bieżących potrzeb użytkownika

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl