Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Księgowe zamknięcie miesiąca w Petra24.pl to proces w pełni zautomatyzowany, umożliwiający wysyłanie e-deklaracji. Wyposażony jest w zaawansowane narzędzia, które pozwalają Użytkownikowi na uniknięcie ewentualnych błędów.
 

Po wprowadzeniu wszystkich dokumentów kosztowych oraz wystawieniu wszystkich dokumentów sprzedaży dla danego miesiąca można przystąpić do procesu zamknięcia tego miesiąca. W tym celu należy w menu głównym wybrać Firma -> Rozliczenie miesiąca firmy. Wyświetli się tabela z wcześniej podsumowanymi miesiącami. Poprzez polecenie Wykonaj -> Wygeneruj podsumowanie miesiąca uruchomiony zostanie proces zamykania miesiąca, podczas którego program:

  • podsumuje wszystkie przychody i koszty dla danego miesiąca,

  • zweryfikuje spójność i kompletność wprowadzonych przez Użytkownika zapisów,

  • obliczy i zaksięguje amortyzację,

  • obliczy wysokość podatku dochodowego i podatku VAT,

  • w kolumnie Ostrzeżenia wskaże obszary, którym powinien się przyjrzeć Użytkownik, np. „Nie wprowadzono zapłaty ZUS zdrowotne”, „Wartość z dokumentów kosztowych dla samochodu Skoda Octavia FZ 10921 przekracza wartość wynikającą z ewidencji przebiegu pojazdu o 20,00 zł”.

W tym momencie Użytkownik może dokonać korekt we wcześniejszych zapisach w programie i jeszcze raz podsumować miesiąc lub zignorować wskazane ostrzeżenia. Następnie należy dokonać zamknięcia miesiąca poprzez przycisk Wykonaj -> Zatwierdź podsumowanie miesiąca - zamknij miesiąc. 

 

W tym momencie można już wysłać e-deklarację poprzez przycisk Wykonaj->Wyślij e-deklarację VAT w oknie Deklaracje VAT. Po przyjęciu deklaracji przez system e-deklaracji należy pobrać potwierdzenie tego przyjęcia, tzw. UPO poprzez Wykonaj -> Pobierz UPO – potwierdzenie z systemu e-deklaracji. Bieżący stan zawsze widać w kolumnie Satus e-deklaracji.

 

UWAGA!
W Petra24.pl można łatwo i bezpiecznie korygować zapisy oraz poprawiać błędy po zamknięciu miesiąca. Po dokonaniu zmian w dokumentach zamkniętego okresu, w wierszu modyfikowanego miesiąca zmieni się opis Statusu z „Zamknięty” na „Nieaktualny” .  Jednocześnie pojawi się nowy wiersz dla poprawianego okresu ze statusem „Otwarty”.

Po wprowadzeniu żądanych zmian należy ponownie zamknąć miesiąc poprzez przycisk Wykonaj -> Zatwierdź podsumowanie miesiąca - zamknij miesiąc. W zależności od tego, czy została wysłana z programu e-deklaracja VAT, program wygeneruje nową deklarację lub korektę do wcześniejszej deklaracji. Jeżeli Użytkownik złożył deklarację poza Petra24.pl może stworzyć korektę z wygenerowanej przez program deklaracji poprzez przycisk Popraw -> Wygeneruj korektę deklaracji.
 

Pamiętaj! 

W każdym momencie pracy w Petra24.pl będzie Ci służył Podręczny Systemu Pomocy, który znajdziesz zawsze pod ikonką PSP zawiera informacje i wskazówki przy każdym polu do wypełnienia czy wyboru, a także przy obejmuje szeroki opis dokumentów i zdarzeń gospodarczych, dzięki któremu pozbędziesz się wielu wątpliwości, a Twoje decyzje będą poprawne.

Dzięki Inteligentnemu Systemowi Wyszukiwania łatwo znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wystarczy w polu do szukania, oznaczonym symbolem  wpisać dowolny fragment szukanej pozycji, np. nazwa ulicy kontrahenta, imię osoby do kontaktu, a ISW od razu podpowie, co wybrać.

Wróć do poprzedniej stronyPetra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl