Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Synchronizacja danych to proces dwukierunkowy, którego celem jest zaktualizowanie zapisów w bazie danych na komputerze Użytkownika i na serwerze.

W przypadku pracy online synchronizacja danych w Petra24.pl dokonuje się automatycznie, w tle.
Przy pracy offline program zsynchronizuje dane po podłączeniu do Internetu.
Synchronizacja może też zostać wywołana przez Użytkownika w następujący sposób:

1. Otwórz okno Stan aktualizacji

 

W tym celu otwórz menu kontekstowe (pod prawym przyciskiem myszki) na ikonie Petra24.pl znajdującej się na pasku zadań, bezpośrednio lub po jego rozwinięciu.
Wybierz polecenie Status platformy.

Lub: wybierz polecenie Administracja->Status platformy w górnym menu.

2. Kliknij ikonkę Odśwież w wierszu Dane do wysłania lub Odśwież wszystko.

3. Jeżeli program wyświetli brak połączenia z Internetem (Połączenie z serwerem - Nie połączono), należy najpierw nawiązać to połączenie, a następnie kliknąc iknokę Wykonaj w wierszu Dane do wysłania.

4. Po poprawnym przesłaniu danych program wyświetli status OK.

 

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl