Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Adres, numer konta firmowego i Urząd Skarbowy to parametry istotne z punktu widzenia poprawności wyników pracy z programem, zwłaszcza ich zmiany w czasie działania firmy.

Dane firmowe podane przez Użytkownika podczas rejestracji zapisywane są w Ustawieniach. Dane teleadresowe, numer konta bankowego czy Urząd Skarbowy można uzupełnić lub zaktualizować, jeżeli uległy zmianie. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. W górnym menu wejść w Administracja->Ustawienia, a następnie wybrać przez Popraw lub dwuklik
Dane firmy->Dane adresowe firmy

2. W przypadku uzupełnienia danych z rejestracji należy stanąć na wierszu (nie ma on Daty zmiany)
i poprzez Popraw lub dwuklik wyświetlić okno edycyjne.

3. W przypadku aktualizacji danych po zmianach należy stanąć na ostatnim aktualnym wierszu
(z ostatnią Datą zmiany) i wybrać polecenie Kopiuj pozycję. Wówczas wyświetli się okno wypełnione
poprzednio zapisanymi danymi i wystarczy zaktualizować tylko te dane, które uległy zmianie.

UWAGA! Wprowadzając zmiany w Ustawieniach pamiętaj o podaniu prawidłowej daty obowiązywania zmiany
- tylko pierwszy wpis, automatycznie zapisany przy rejestracji firmy, nie powinien mieć wypełnionego pola
Daty zmiany.

4. W tym miejscu należy wprowadzić dane rachunku bankowego firmy oraz wybrać właściwy urząd skarbowy, któremu podlega firma ze zwględu na swoją siedzibę. Kolejne okna otworzą się po kliknięciu w żółte ikonki katalogów (spisów).

Numer konta bankowego zapisany w tym oknie będzie widniał na dokumentach sprzedaży (pliki pdf, wydruki, wysyłka mailem). Konto wprowadzas się poprzez Dodaj, a zmiany wprowadza przez Popraw.

Wyboru właściwego urzędu skarbowego należy dokonać z dostępnego w Petra24.pl spisu wszystkich urzędów skarbowych w Polsce.
Okno pokazujące spis wszystkich urzędów skarobowych w Polsce - adersy, telefony, numery kont

UWAGA! W przypadku pełnej księgowości (księgi handlowe) należy dodatkowo uzupełnić dane w
Spisie kont bankowych - menu górne Rozrachunki->Bank.Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl