Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Wygeneruj deklarację do ZUS w Petra24.pl i wydrukuj ją lub - jeżeli posiadasz podpis elektroniczny, wyślij bezpośrednio do ZUS. 

Przed pierwszym generowaniem deklaracji ZUS należy sprawdzić poprawność parametrów wprowadzonych w zakładce Firma-> Właściciel, które powinny być zgodne z danymi na zgłoszeniu firmy do ZUS. 

Po poprawnym ustawieniu tych parametrów program pozwoli na generowanie poprawnych deklaracji poprawnie wyliczonymi wysokościami składek ubezpieczeniowych ZUS za dany miesiąc.

Aby wygenerować aktualne składki należy wybrać w zakładce Rozrachunki->Podatki i opłaty. Wyświetlą się dwie tabele: jedna z wygenerowanymi podatkami i składkami ZUS do zapłacenia, druga uwzględniająca zapłatę powyższych zobowiązań.

Poprzez polecenie Wykonaj -> Generuj zobowiązania ZUS uruchomiony zostanie proces wyliczenie składki ZUS za wybrany miesiąc. 

Po opłaceniu składek ZUS należy zaznaczyć ten fakt w programie, czyli dodać spłatę poprzez polecenie Dodaj->Dodaj spłatę. Otworzy się okno edycyjne dodające spłatę.

Uwaga! 
W polu Data spłaty automatycznie pojawi się bieżąca data - bardzo ważne, aby wprowadzić fatyczną datę opłacenia składek, gdyż ma to wpływ zarówno na miesięczne, jak i roczne rozliczenie wysokości opłacownych składek ZUS. Wartość spłaty również automatycznie podpowiada się w wysokości ostatnio wyliczonej składki. Oczywiście może zdarzyć się tak, iż nie zostanie ona opłacona w wymaganej wartości, a jedynie częściowo. Wówczas, w polu Wartość spłaty wprowadzamy kwotę ,która faktycznie została wpłacona na konto ZUS. Późniejsze wyrównanie zapłaconej składki do jej pełnej wymaganej wartości dodaje się analogiczie, jak pierwszą wpłatę.Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl