Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Alternatywnym sposobem otwierania okna Stan aktualizacji jest wybranie Administracja->Status platformy w górnym menu.

W prawym dolnym rogu ekranu pojawi się okno Stan aktualizacji. Wówczas należy sprawdzić status dla pozycji Aktualizacja programu poprzez kliknięcie w ikonę Odśwież. Jeżeli są aktualizacje do pobrania, w kolumnie Status wyświetli sie komunikat Do aktualizacji. Po kliknieciu ikonki Wykonaj program wyświetli okno Aktualizacja programu, opisane wyżej.

Po poprawnym pobraniu aktualizacji lub w przypadku braku aktualizacji do pobrania program wyświetla
komunikat Ok w statusie pozycji Aktualizacja programu.

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl