Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Zaktualizowania Petra24.pl można dokonać na dwa sposoby: automatycznie, przy uruchomieniu programu i ręcznie, podczas pracy z programem.

Jeżeli są dostępne aktualizacje do pobrania, to po uruchomieniu programu w prawym dolnym rogu ekranu pojawia się okno Aktualizacja programu.

Jeżeli nie dokonano pobrania aktualizacji przy otwieraniu programu, można to zrobić w dowolnym momencie pracy z programem.


Otwórz menu kontekstowego (podprawym przyciskiem myszki) na ikonie Petra24.pl znajdującej się na pasku zadań, bezpośrednio lub po jego rozwinięciu.

Wybierz polecenie Sprawdź aktualizacje.

Po pobraniu aktualizacji pojawi się komunikat Zakończono aktualizację programu oraz przycisk Uruchom, w celu ponownego otworzenia programu po aktualizacji. W przypadku nie dokonania tej czynności program zaktualizuje się przy następnym uruchomieniu.

 

Przy uruchamianiu programu po aktualizacji może
pojawić się okno z pytaniem o zezwolenie programowi
na wprowadzenie zmian. Należy kliknąć przycisk TAK.

 

Jeżeli po aktualizacji pojawi się okno Uruchamianie jako należy odznaczyć "Chroń mój komputer i dane przed działaniem niezautoryzowanych programów".

 Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl