Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

W Petra24.pl dla "Ryczałtowców"

Prowadzisz swoją bieżącą działalność, wystawiasz w Petra24.pl faktury lub rachunki, wprowadzasz dokumenty kosztowe (na potrzeby podatku VAT). To wystarczy, ponieważ na podstawie tych dokumentów program automatycznie utworzy odpowiednie zapisy w Ryczałtowej Ewidencji Przychodów. Podobnie Rejestry VAT zakupu i sprzedaży - uzupełniają się bez Twojej ingerencji, na bieżąco, poprzez komunikację programu z naszymi serwerami.
Dzieje się tak dzięki temu, że program posiada stale rozbudowywaną pod nadzorem księgowych bazę zdarzeń gospodarczych, które są księgowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zobacz przykład wprowadzania dokumentów
 

Petra24.pl - Księgowość umożliwia:

 • przyjazne rozliczanie się oparciu o Ryczałt
 • oszczędność czasu - brak konieczności wprowadzania dodatkowych danych, brak potrzeby znajomości przepisów księgowych
 • bezpieczeństwo finansów firmy dzięki odniesieniu do aktualnych przepisów
 • automatyczne generowanie Rejestru VAT zakupu (dla VAT-owców)
 • automatyczne generowanie Rejestru VAT sprzedaży (dla VAT-owców)
 • automatyczne generowanie podsumowania okresów rozliczeniowych
 • automatyczne obliczanie podatku dochodowego i VAT
 • automatyczne generowanie deklaracji do US
 • wygodny przegląd i wyszukiwanie zapisów w Ryczałtowej Ewidencji Przychodów oraz Rejestrach dzięki funkcji zaawansowanego wyszukiwania
 • rozbudowany system pomocy i weryfikacji danych

W odróżnieniu od wielu innych rozwiązań Petra24.pl w przypadku Ryczałtowej Ewidencji Przychodów umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji. Z punktu widzenia przepisów podatkowych nie są one wymagane, jednak stanowią doskonałe narzędzie do zarządzania firmą.

Rozwinięcie Petra24.pl na potrzeby własne przedsiębiorcy obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • zestawienie kosztów wg kategorii kosztowych
 • zestawienie różnic kursowych
 • automatyczne księgowanie amortyzacji

Uwaga! Petra24.pl - Księgowość obejmuje także moduł Fakturowanie/Rachunki.

Zobacz pełny cennik pakietów i modułów »

 

Kogo dotyczy prowadzenie Ryczałtowej Ewidencji Przychodów

REP, czyli Ryczałtową Ewidencję Przychodów zobowiązani są prowadzić przedsiębiorcy rozliczający się z podatków na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowcy. Do grupy ryczałtowców zaliczają się:

 • podatnicy prowadzących działalność gospodarczą, nie zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości),
 • podatnicy wynajmujący prywatnie, którzy dokonali wyboru zryczałtowanego podatku dochodowego jako zasad opodatkowania, z uwzględnieniem limitów uprawniających do takiego wyboru.

Ryczałt - sposby prowadzenia ewidencji i podstawy naliczeń

Sposób prowadzenia ewidencji przychodów określony jest przede wszystkim w zapisach art.15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ryczałtowcy zobowiązani są do prowadzenia dla celów podatkowych dodatkowych ewidencji, m.in. wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, książki kontroli. W przypadku ryczałtu przychód stanowiący podstawę naliczenia ryczałtu obliczany jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (głównie art.11 i art.14).

Obowiązkowe terminy dla ryczałtowców

Wybierając ryczałt jako formę opodatkowania należy złożyć w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie:
•    przed uzyskaniem pierwszego przychodu - w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej (w braku oświadczenia złożonego w tym terminie obowiązywać będą zasady ogólne - KPIR),
•    do 20 stycznia roku podatkowego - w przypadku kontynuacji działalności gospodarczej przy zmianie zasad opodatkowania od 1 stycznia nowego roku (w przypadku spółki oświadczenie składają wszyscy wspólnicy).
 

 

Aktualności

Księgowość on-line

do 30 dokumentów księgowych

10,00 Zobacz szczegóły


Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl