Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

W Petra24.pl nie prowadzisz Książki przychodów i rozchodów - Książka prowadzi się sama!

Prowadzisz swoją bieżącą działalność, wystawiasz w Petra24.pl faktury lub rachunki, wprowadzasz dokumenty kosztowe. To wystarczy, ponieważ na podstawie tych dokumentów program automatycznie utworzy odpowiednie zapisy w pozycjach Książki. Podobnie Rejestry VAT zakupu i sprzedaży - uzupełniają się bez Twojej ingerencji, na bieżąco, poprzez komunikację programu z naszymi serwerami.
Dzieje się tak dzięki temu, że  e e e  eeprogram posiada stale rozbudowywaną pod nadzorem księgowych bazę zdarzeń gospodarczych, które są księgowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zobacz przykład wprowadzania dokumentów
 

Petra24.pl - Księgowość umożliwia:

 • przyjazne prowadzenie Książki przychodów i rozchodów
 • oszczędność czasu - brak konieczności wprowadzania dodatkowych danych, brak potrzeby znajomości przepisów księgowych
 • bezpieczeństwo finansów firmy dzięki odniesieniu do aktualnych przepisów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych
 • zestawienie kosztów wg kategorii kosztowych
 • nabycia wewnątrzwspólnotowe, faktury importowe
 • automatycznie rozliczane różnice kursowe
 • zestawienie różnic kursowych
 • automatycznie umieszczenie wprowadzonych dokumentów w we właściwych rejestrach VAT oraz księgach
 • automatyczne generowanie faktur wewnętrznych do nabyć wewnątrzwspólnotowych
 • elektroniczne wysyłanie deklaracji VAT-7 oraz VAT UE
 • wygodny przegląd i wyszukiwanie zapisów w Książce i Rejestrach dzięki funkcji zaawansowanego wyszukiwania
 • rozbudowany system pomocy i weryfikacji danych
 • inteligentne automaty księgujące

Petra24.pl to automatyczne operacje miesięczne:

 • księgowanie różnic kursowych
 • VAT od sprzedaży mieszanej
 • generowanie Rejestru VAT zakupu
 • automatyczne generowanie Rejestru VAT sprzedaży
 • księgowanie ewidencji przebiegu pojazdu
 • księgowanie amortyzacji
 • generowanie podsumowania okresów rozliczeniowych
 • obliczanie podatku dochodowego i VAT
 • generowanie deklaracji do US
 • generowanie deklaracji VAT-7 oraz VAT UE

Standard Petra24.pl - Księgowość obejmuje także:

 • stale rozbudowywane drzewo zdarzeń gospodarczych
 • wsparcie dla tworzenia rejestru środowiskowego spalin
 • inteligentne mechanizmy ostrzegania, np. "brak zapłaty ZUS" po terminie wymagalności zapłaty
 • mechanizmy kontrolne podczas zamykania miesiąca
 • moduł Fakturowanie/Rachunki.

Zobacz pełny cennik pakietów i modułów »

Aktualności

Księgowość on-line

do 30 dokumentów księgowych

10,00 Zobacz szczegóły


Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl