Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Petra24.pl - moduł: Kadry i place

Moduł Kady i płace obejmuje obsługę do 10 zatrudnionych. Każdy następny pracownik, to dodatkową opłatą  - 1,00 zł miesięcznie.

W zakresie kadrowym:

 • możliwość prowadzenia rozbudowanej kartoteki kadrowej pracownika
 • generowanie wydruków oświadczeń formularzy, umów, skierowań oraz zaświadczeń potrzebnych
  do teczki Akt Osobowych
 • pełna historia zatrudnienia pracownika -  podgląd wszystkich umów, włącznie z ich zmianami (aneksy, porozumienia)
 • możliwość dodawania dowolnej ilości aneksów i porozumień do umów z pracownikami
 • obsługa kilku umów jednocześnie dla tego samego pracownika (kilka angaży)
 • przyjazny przegląd absencji pracowniczych
 • wygodny podgląd ewidencji obecności
 • możliwość wydruku wniosków urlopowych

W zakresie płacowym:

 • automatyczne obliczanie płac
 • dane do płac pobierane z aktualnych umów, z uwzględnieniem aneksów
 • możliwość generowania kilku szablonów list płac
 • możliwość dodawania kilku list dla jednego pracownika w tym samym miesiącu
 • obliczanie wypłat z tytułu ryczałtów samochodowych
 • automatyczne obliczanie urlopów na podstawie absencji
 • automatyczne obliczanie zasiłku chorobowego oraz innych zasiłków  i świadczeń na podstawie absencji
 • możliwość wymuszenia wartości dowolnego składnika płacowego
 • zestawienia płacowe wg daty wypłaty (podatek PIT 4, składki ZUS do zapłaty)
 • zestawienia płacowe wg daty powstania listy
 • generowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik
 • generowanie deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R
 • możliwość wysyłania deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R drogą elektroniczną
 • generowanie elektronicznych przelewów wynagrodzeń (paczki przelewów)

Opcje dodatkowe:

 • możliwość opracowania własnych szablonów pism, formularzy, np. wzór umowy, zestaw oświadczeń pracownika - usługa płatna jednorazowo, wyceniana w zależności od stopnia skomplikowania opracowania

Zobacz pełny cennik pakietów i modułów »

Aktualności

Księgowość on-line

do 30 dokumentów księgowych

10,00 Zobacz szczegóły


Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl