Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Księgowość jest częścią rejestracyjną rachunkowości i polega na ujęciu pieniężnym a także ilościowym operacji (zdarzeń) gospodarczych, które dokumentuje się w księdze przychodów i rozchodów. Rejestrowane zdarzenia powodują zmiany (np. przychód) w majątku i jego źródłach.

Na dzień dzisiejszy księgowość, a przede wszystkim mała księgowość prowadzona jest w formie komputerowej co czyni ją bardziej przyjazną pod względem organizacyjnym jak i proceduralnym. Przetwarzanie danych w formie elektronicznej powoduje szybszy dostęp do danych i oraz upraszcza proces podejmowania decyzji. Komputerowa forma prowadzenia małej księgowości jest wykonywana jako:

  • Ewidencjonowanie i przegwarzenie danych księgowych takich jak: kadry i płace, koszty, gospodarka magazynowa itp.,
  • Zaawansowane przetwarzanie danych rachunkowości obejmuje kompleksowe działania ewidencyjne, rachunku kosztów i sprawozdawczości

Prowadzenie małej księgowości nierozłącznie wiąże wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, które pomaga zbierać, ewidencjonować i prowadzić księgi – główną jak i pomocniczą. Księgi rachunkowe powinny być odpowiednio i trwale oznaczone nazwą jednostki oraz nazwą danego rodzaju ksiąg, wyraźnie zaznaczony musi być rok obrotowy, także wydruki komputerowe muszą być odpowiednio oznaczone co miesiąca i daty ich sporządzenia.

Wydajne oprogramowanie komputerowe pomaga w prowadzeniu małej księgowości upraszczając proces raportowania i składania sprawozdań i podsumować, dzięki zintegrowanym systemom rachunkowym księgowość stała się usługą globalną – dostępną przez Internet bez względu na odległość. Jednak nie wszystkie biura rachunkowe prowadzące małą księgowość oferują opcję księgowości internetowej, również rzadkością jest oprogramowanie do wystawiania faktur w cenie usługi. Biuro rachunkowe Petra oferuje nie tylko małą księgowość dla przedsiębiorców zaczynających prowadzić własną firmę ale również, w ramach usługi otrzymuje się funkcjonalne oprogramowanie do wystawianie faktur oraz możliwość prowadzenia księgowości przez Internet.

Aktualności

Księgowość on-line

do 30 dokumentów księgowych

10,00 Zobacz szczegóły


Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl