Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

W Petra24.pl nie prowadzisz Książki przychodów i rozchodów - Książka prowadzi się sama!

Prowadzisz swoją bieżącą działalność, wystawiasz w Petra24.pl faktury lub rachunki, wprowadzasz dokumenty kosztowe. To wystarczy, ponieważ na podstawie tych dokumentów program automatycznie utworzy odpowiednie zapisy w pozycjach Książki. Podobnie Rejestry VAT zakupu i sprzedaży - uzupełniają się bez Twojej ingerencji, na bieżąco, poprzez komunikację programu z naszymi serwerami.
Dzieje się tak dzięki temu, że  e e e  eeprogram posiada stale rozbudowywaną pod nadzorem księgowych bazę zdarzeń gospodarczych, które są księgowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zobacz przykład wprowadzania dokumentów
 

Petra24.pl - Księgowość umożliwia:

 • przyjazne prowadzenie Książki przychodów i rozchodów
 • oszczędność czasu - brak konieczności wprowadzania dodatkowych danych, brak potrzeby znajomości przepisów księgowych
 • bezpieczeństwo finansów firmy dzięki odniesieniu do aktualnych przepisów
 • automatyczne generowanie Rejestru VAT zakupu
 • automatyczne generowanie Rejestru VAT sprzedaży
 • automatyczne księgowanie amortyzacji
 • automatyczne generowanie podsumowania okresów rozliczeniowych
 • automatyczne obliczanie podatku dochodowego i VAT
 • automatyczne generowanie deklaracji do US
 • wygodny przegląd i wyszukiwanie zapisów w Książce i Rejestrach dzięki funkcji zaawansowanego wyszukiwania
 • rozbudowany system pomocy i weryfikacji danych

 

Zobacz przykładowe filmy

 

Zobacz pełną ofertę i cennik

 

 

Księga przychodów i rozchodów – co to jest ?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (zwana również „książką”) jest najpopularniejszą w Polsce metodą ewidencji operacji gospodarczych w firmie. Jest to rejestr przychodów ze sprzedaży, zakupu towarów – ogólnie wydatków zapisywanych księdze po dokonaniu transakcji. Do prowadzenia książki przychodów i rozchodów zobowiązane są osoby prowadzące działalność gospodarczą, którzy nie przekroczyły limitu 800 000 euro zobowiązującego do prowadzenie pełniej księgowości.

Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów ?

Książkę ewidencjonującą operacje gospodarcze mogą prowadzić:

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą.

Oprócz osób i spółek, podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić również:

 • osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia,
 • osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej
 • duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego

Kto nie może prowadzić księgi przychodów i rozchodów ?

 • osoby opłacające podatek dochodowy w formach zryczałtowanych
 • osoby wykonujące wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym
 • osoby wykonujące wolny zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim
 • osoby dokonujące sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów ?

Istnieje duży wybór oprogramowania  komputerowego do prowadzenia ksiąg, nie mniej jednak nie wyeliminuje ono wszystkich błędów i pomyłek przez czynnik ludzki, dlatego trzeba mieć na uwadze aby księga prowadzona była w sposób: rzetelny (na podstawie faktur i rachunków potwierdzających operacje finansowe), terminowy (rzeczywiste terminy przychodów i wydatków), księga musi być prowadzona w walucie polskiej raz co najważniejsze – nie może zawierać błędów rachunkowych.

Komu zlecić prowadzenie księgi przychodów i rozchodów ?

Wybór biura rachunkowe bądź księgowej do prowadzenia KPiR jest ważnym elementem działalności gospodarczej. Jednym z kilku podstawowych czynników jest zaufanie, profesjonalne i indywidualne podejście oraz rzetelne doradztwo dzięki któremu możemy zaoszczędzić swoje pieniądze.
Dodatkowe elementy takie jak dostęp do wszystkich dokumentów w czasie rzeczywistym czy darmowy program do wystawiania faktur – oferuje niewiele biur rachunkowych, a bardzo często przydaje się to  codziennym prowadzeniu firmy.

Zobacz ceny ►

W ofercie także:

Rozrachunki

Magazyn

Kasa i bank

CRM

Ofery i zamówienia



Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl