Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Faktura pro forma w obrocie handlowym przydaje się bardzo często, szczególnie przy współpracy z nowymi dostawcami i kontrahentami.
 

Do końca 2012 roku faktura pro forma, w myśl przepisów, nie stanowiła dowodu księgowego. Obecnie niektórzy eksperci uważają, że może być ona traktowana jak zwykła faktura, jeżeli zawiera wszystkie elementy faktury, w tym nazwę. Na szczęście dla przedsiębiorców, Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 2 kwietnia 2013 podało informacje dotyczące nie uznawania faktur pro forma za dokument księgowy.
 

Fakturę proforma (nazywaną też fakturą pro-forma, czy pro forma) należy traktować jako potwierdzenie złożenia oferty i dowód, że proces sprzedaży osiągnął bardzo zaawansowany etap. Zawiera ona w zasadzie te same elementy, co zwykła faktura. Tym, co ją wyróżnia jest właśnie oznaczenie „faktura proforma”, używane zamiennie z "pro-forma" czy też "pro forma".

Wystawianie faktur proforma

W zakładce Sprzedaż, tuż pod właściwymi dokumentami sprzedaży, znajduje się pozycja Faktury proforma. Po wybraniu tej opcji pojawia się zestawienie faktur proforma, które wygląda i działa tak samo jak w przypadku właściwych dokumentów sprzedaży (zobacz: Wystawianie faktur i rachunków). Po dodaniu dokumentu, pojawia się on w zestawieniu, które można dowolnie przeglądać (zobacz: Przegląd i analiza dokumentów). Następnie, poprzez akcję Wykonaj->Wystaw dokumnet sprzedaży dokonuje się automatycznego wystawienia faktury VAT, na bazie wybranej faktury proforma, która jednocześnie w zestawieniu zmieniu swój statut na Wystawiono Fa VAT.

     

 


W jakiej sytuacji zazwyczaj wystawia się fakturę proforma?

Na przykład wówczas, gdy nowy kontrahent chce zakupić sporą partię towaru. Przedsiębiorca musiałby towar zamówić u swojego dostawcy, nie chce podjąć ryzyka zamrożenia środków w towarze, nie mając pewności, że klient za niego zapłaci. Wówczas często stosuje się częściową lub całościową przedpłatę. W takiej sytuacji faktura proforma stanowi podstawę płatności. Właściwa fakturę VAT dostarczana jest wraz z towarem.

 

Innym często spotykanym przykładem wykorzystania faktury proforma są powszechne transakcje internetowe z opcją przedpłaty. Wówczas, podobnie jak w pierwszym przykładzie, faktura proforma stanowi podstawę dokonania płatności przez kupującego. Jednocześnie nie jest jeszcze dokumentem sprzedaży po stronie sprzedającego, gdyż nie ma on pewności, czy do transakcji na pewno dojdzie. Dopiero po zaksięgowaniu wpływu na koncie przekształca fakturę proforma we właściwą fakturę VAT.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne jest to, by wystawianie wszelkiego rodzaju dokumentów księgowych i pomocniczych, w tym faktur proforma, oraz późniejsze ich przekształcanie w faktury VAT, było jak najprostsze i jak najmniej czasochłonne. To jest właśnie celem w Petra24.pl.

Aktualności

Księgowość on-line

do 30 dokumentów księgowych

10,00 Zobacz szczegóły


Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl