Księgowość

Zobacz nasze biuro rachunkowe

Petra24.pl - Fakturowanie, rachunki umożliwia:

  • przyjazne wystawianie dokumentów sprzedaży
  • łatwe wystawianie podobnych faktur dzięki funkcji kopiowania już wystawionych dokumentów
  • stworzenie i korzystanie z nielimitowanego ilościowo katalogu kontrahentów
  • stworzenie i korzystanie z nielimitowanego ilościowo katalogu towarów i usług
  • ewidencjonowanie wszystkich wystawionych dokumentów
  • inteligentne wyszukiwanie - po dowolnym fragmencie, frazie (jak w internecie), ułatwiające pracę z dokumentami: wystawianie,  wyszukiwanie, sortowanie
  • bezpłatne wsparcie techniczne

To wszystko dostępne w także w Petra24.pl - Księgowość

Zobacz pełną ofertę i cennik.

Faktury - czym są i do czego są potrzebne?

Faktury są dokumentami sprzedażowymi wystawianymi przez sprzedającego zawierającymi dane transakcji takie jak: indywidualny numer faktury, data wystawienia, informacje dotyczące sprzedawcy i nabywcy, nazwa przedmiotu transakcji, nazwa  usługi, ilość, cena i wartość. Każda faktura zawiera informacje o obowiązującym podatku VAT i terminie oraz formie zapłaty, również nie bez znaczenia są informacje na temat sposobu odbioru sprzedawanego towaru lub usługi i miejsca dostawy. Z reguły na samym końcu faktury jest miejsce na adnotacje i uwagi, poniżej których znajdują się odpowiednie rubryki na podpisy uczestników transakcji.

Zawsze faktury wystawiane są przynajmniej w dwóch egzemplarzach: jeden jest oryginałem i otrzymuje go nabywca, a pozostałe kopie powinny być oznaczone i pozostawione u sprzedającego. Faktury wystawiane są w formie papierowej (oryginał i kopie), jednak coraz częściej dopuszcza się faktury w postaci elektronicznej (e-faktura).

Faktury elektroniczne

Warunkiem stosowanie faktur w formie elektronicznej jest uzyskanie akceptacji do partnerów biznesowych. Klient musi wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych (np. drogą mailową w postaci PDFa).

Faktury elektroniczne (e-faktury) to dokumenty elektroniczne – często w postaci plików PDF, które od 14 lipca 2005 pod względem prawnym zostały zrównane z fakturami tradycyjnymi (papierowymi). Oznacza to że możemy wystawiać i wysyłać za pomocą e-maila fakturę elektroniczną do klienta i zostanie ona potraktowana na równi z fakturą tradycyjną - papierową.
Stosowanie e-faktur to przede wszystkim oszczędność czasu, terminowość dostarczenia, łatwość zarządzania i przechowywania.  Przechowywanie e-faktur dotyczy wystawcy jak i odbiorcy, faktury powinny być przechowywane w sposób, który zagwarantuje autentyczność pochodzenia jak i treści, treść faktur powinna być czytelna i łatwa do przeczytania. Termin przechowywania dla faktur papierowych jak i elektronicznych jest taki sam.

Faktura pro-forma

Dokument tradycyjny (papierowy) lub elektroniczny (e-faktura) będący  propozycją faktury właściwej. Faktura pro-forma nie jest dokumentem księgowym, tzn. że nie możemy jej zaksięgować.  Po otrzymaniu faktury pro-forma i zapłaceniu należności wystawiana jest faktura właściwa (zwykle faktura VAT).

Oprogramowanie do wystawiania faktur w cenie

W cenie naszej usługi Księgowość oraz Fakturowanie, rachunki otrzymujecie Państwo oprogramowanie do wystawiania faktur, który umożliwia zarządzanie dokumentami księgowymi w sposób tradycyjny (offline) jak i online za pomocą Internetu z pełna synchronizacją. Nasz autorski program do wystawiania faktur został wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający optymalne wykorzystanie  wszystkich jego funkcji.

Aktualności

Księgowość on-line

do 30 dokumentów księgowych

10,00 Zobacz szczegóły


Petra Sp. z o.o.

Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra
tel +48 68 470 96 16

Google+

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Regulamin śwadczenia usług za pomocą strony www.petra24.pl